Anefblwrckgizsdo0pri wabing%20sju%20klasser%20thumbnail%20wabe%20on

SJU WABING KLASSER

EN WABING KLASS FÖR VECKANS ALLA DAGAR

Ta lite extra hand om dig själv och din kropp genom att "wäjba" 30 till 40 minuter hemma varje dag. Allt för att kroppen ska förbli i, eller gradvis komma tillbaka till, ett rörligt och hälsosamt tillstånd. Samtidigt som du tar hand om kroppen hjälper du ditt sinne att nå ett klartänkt, harmoniskt och koncentrerat tillstånd - perfekt när du ska fatta beslut, få överblick på en situation eller komma på nya idéer!

VAD ÄR WABING?
För att skapa djupare muskulär avslappning, samt för att släppa på triggerpunkter, använder vi en Waber och Lacrosse bollar som pressurredskap. Efter varje pressurövning genomför vi en enklare stretchövning som är anpassad för det specifika området vi arbetat med. Därefter genomför vi någon av avslappnings- eller koncentrationsövningarna som vi har döpt till Sharp Mind, Power Rest och Shake It Off.

I Wabing fokuserar vi således på att:
- Fördjupa kontakten och närvaron i kroppen
- Släppa på muskulärar spänningar och triggerpunkter
- "Källsortera" dagens händelser och sinnesintryck (tankar, känslor)
- Etablera ett avslappnat och koncentrerad sinnestillstånd
- Komma i kontakt med sitt "inre varande" (kreativitet, inre smarthet)

Nedan följer en Wabing övning med pressur av insida lår och därefter en stretch för samma område:

INNEHÅLL I VARJE KLASS
Varje Wabing klass inleds med en generell uppvärmningsrutin som vi kallar "Wabe Warm Up". Den här rutinen är ett bra för att varje dag stretcha upp kroppen till samma nivå av rörlighet som dagen innan. Har man begränsat med tid kan man göra Wabe Warm Up lite snabbare, medan har man lite mer tid kan man ta längre tid på sig när man gör rutinen.

Varje Wabing klass har ett speciellt tema eller fokusområde. Det innebär att efter den generella uppvärmningsrutinen påbörjar vi de pressur- och stretchövningar som är anpassade för dagens tema. Av de sju klasserna är:
- fem klasser inriktade på att förbättra rörligheten i olika centrala delar av kroppen, till exempel höft och ben, eller bröstrygg och axlar,
- en klass anpassad för att förbättra andningstekniken och fördjupa andningsförmågan,
- samt en klass inriktad på ökad återhämtning och fördjupad avslappning.

Oavsett vilken klass det är så avslutas varje klass med en eller flera övningar som syftar till att öka din förmåga till återhämtning, avslappning och/eller koncentration. Dessa sista övningar har vi döpt till Sharp Mind, Power Rest och Shake It Off. Nedan ser du temat för varje klass:

WABING KLASS #1: Höft & Ben
WABING KLASS #2: Bröstrygg & Axlar
WABING KLASS #3: Fotled & Handled
WABING KLASS #4: Nacke & Käke
WABING KLASS #5: Andning
WABING KLASS #6: Djupavslappning
WABING KLASS #7: Generell klass

FÖRELÄSNING OM KROPPSNÄRVARO
Vidare har vi inkluderat en föreläsning om varför det är viktigt att utveckla sin kroppsnärvaro. Jonas Nordström kommer prata om hur pressur och stretching ofta leder till ökad kroppsnärvaro, samt hur det kommer sig att ökad kroppsnärvaro är viktigt för att undvika skador, lära sig nya rörelsemönster korrekt eller för att undvika överträning. Jonas kommer även föra ett samtal med psykologen Maria Lindhe om hur man genom att "lyssna på kroppen" kan utveckla sin förmåga att fatta beslut samt hur god kroppsnärvaro fyller en viktig funktion vid personlig utveckling.

TVÅ OLIKA TEST FÖR ATT MÄTA DIN KROPPSNÄRVARO
För att kunna mäta din nivå av kroppsnärvaro kommer du få genomföra två olika tester. Dessa tester består av cirka 20 frågor vardera. Du kommer få skatta dig själv på varje fråga och därefter få fram en genomsnittlig siffra för din kroppsnärvaro. Här följer några exempel på frågor (testerna är standardiserade tester och är på engelska):

I notice differences in the way my body reacts to various foods.
I can distinguish between tiredness because of hunger and tiredness because of lack of sleep.
I notice distinct body reactions when I am fatigued.
I notice that my breathing becomes shallow when I am nervous.
I listen for information from my body about my emotional state.

Du svarar med att skatta dig själv enligt nedan:
NOT AT ALL (1) - A LITTLE BIT (2) - SOME OF THE TIME (3) - MOST OF THE TIME (4) - ALL OF THE TIME (5)

Vi rekommenderar att du gör kroppsnärvarotesterna innan du gör första klassen, därefter gör klasserna under fyra veckor och sedan gör om testerna igen. Förhoppningsvis har din kroppsnärvaro då utvecklats. För dig som önskar kan du även deltaga i forskningsexperiment som ska testa av ifall en persons kroppsnärvaro ökar genom att göra våra Wabing klasser under fyra veckor (då gör man en klass varje dag under fyra veckor).

Även om det inte är en nackdel så behöver du inte ha genomfört vårt WABING WEBINAR för att kunna tillgodogöra dig innehållet i webinaret SJU WABING KLASSER.


Your Instructor


Dr Jonas Nordström
Dr Jonas Nordström

Jonas Nordström, PhD, MSc, mobilitetscoach, adjunkt professor på Arizona State University, civilingenjör och doktorerat i transpersonell psykologi, har jobbat med Fallskärmsjägarskolan på Balkan och Afghanistan, yogalärare, kitesurfare, tyngdlyftare, crossfittare (CF Level I) och har tävlat på internationell nivå i marin femkamp.


Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!